Tuesday, September 18, 2012

Kung Hindi Man Makatulog Chapter 1

(Author's Note: This is the first in a few chapters of a lesbian-themed story I am writing. Comments are very much welcome.)

Dahan-dahang tinalikuran ni Tin ang kanyang katabi at hinarap ang bintanang natatakpan ng kurtinang pilit itinatangging makapasok ang mga nagkukumahog na hibla ng ilaw galing sa posteng katabi ng bahay. Sinulyapan ni Tin ang pulang mga numerong nagniningas mula sa alarm clock. Pasado ala una na ng madaling araw ngunit gising pa rin ang diwa ni Tin. Pilit niya mang habulin ang antok ay tila may kung anong pwersang pumipigil sa kanya upang hindi niya ito maabutan. Ang mahinahon at pantay na paghinga ng katabing kanina pa hindi gumagalaw ang nagkumpirma sa kanyang hinalang natutulog na nga ito. Malamang ay napagod si Sophie sa pagrereview kagaya ng pagkapagod ni Tin sa paghabol sa antok.

No comments:

Post a Comment